Organizatorzy

 

Instytut Innowacyjnej Nauki został powołany na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowych, wychowawczych, kulturalnych i działalności w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i szeroko rozumianej innowacyjności. Wiodącym celem jest rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań programowych, technicznych w praktyce oraz budowania i promowania wizerunku Polski jako jednego z światowego centrum edukacji biznesu i innowacji. Wspieranie środowisk akademickich i absolwentów szkół średnich jest obowiązkiem, którym przyświecał założycielowi. Fundacja zrzesza ekspertów z rożnych dziedzin nauki i biznesu co pozwala na realizacje celów statutowych.  Informacje dotyczące szczegółowej działalności bądź chęć podjęcia współpracy znajduje się na stronie bądź na portalach społecznościowych Instytutu. Serdecznie zapraszamy.

 


 

Czarne SSPG

Obóz jest organizowany przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.
Jest to Samorząd o najdłuższej tradycji w Polsce, działający zawsze dla studentów!

Więcej informacji o naszej działalności, o Twoich prawach i obowiązkach,
a także możliwościach, jakie spotkają Cie podczas studiów na Politechnice Gdańskiej,
przeczytasz na naszej stronie www.sspg.pl!

Pamiętaj też, by śledzić nasz fanpage: www.facebook.com/SamorzadStudentowPG,
gdzie publikujemy liczne informacje o setkach wydarzeń, inicjatyw i szkoleń,
które będą skierowane właśnie do Ciebie.

 

//} ?>