Wiktor Turowski
Koordynator z ramienia Samorządu Studentów PG
Zarządzanie [ZiE] – 1 rok Mgr.
Informatyka [ETI] – Absolwent
Automatyka i Robotyka [EiA] – Absolwent

Maria Wichowska
Przewodnicząca Samorządu Studentów PG
Koordynatorka z ramienia Fundacji
Chemia Budowlana [Chem] – 5 rok

Iga Adamek
Nanotechnologia [FTiMS] – 2 rok

Mateusz Bąk
Instruktor Fire Show
Budownictwo [ILiŚ] – 3 rok

Agata Biernacik
Gospodarka Przestrzenna [Arch] – 2 rok

Sebasian Brucki
Mechatronika [Mech] – 1 rok

Marcin Chodkowski
Zca. Przewodniczącego SSPG ds. Rozwoju Struktury Informatycznej
Informatyka [ETI] – 4 rok

Klaudia Czyżewska
Inżynieria Środowiska [ILiŚ] – 2 rok

Marceli Formela
Zca. Przewodniczącego SSPG ds. Socjalnych
Informatyka [ETI] – 3 rok

Marcin Janusewicz
Zca. Przewodniczącego SSPG ds. Kultury i Sportu
Geodezja [ILiŚ] – 1 rok Mgr.

Paulina Jóźwik
Gospodarka Przestrzenna [Arch] – 2 rok

Bartek Kondrat
Budownictwo [ILiŚ] – 2 rok

Szymon Krawczuk
Zca. Przewodniczącego SSPG ds. Dydaktycznych
Inżynieria Biomedyczna [ETI] – 3 rok

Kornel Kucharczyk
Oceanotechnika [OiO] – 2 rok

Joanna Niesiobędzka
Zca. Przewodniczącego SSPG ds. Struktury Wewnętrznej i Organizacji
Chemia [Chem] – 4 rok

Marcin Palanis
Pełnomocnik Przewodniczącego SSPG ds. Projektu Juwenalia 2018
Automatyka i Robotyka [EiA] – 3 rok

Dawid Radzik
Technologia Chemiczna [Chem] – 1 rok

Krysia Tokarska
Matematyka [FTiMS] – 1 rok

Maciej Ziętarski
Naczelny Fotograf
Inżynieria Biomedyczna [ETI] – 2 rok
//} ?>